برگزیده های پرنس جواهر
Choose Language :  العربيةEnglish
پیشنهاد ویـژه
پیشنهاد هفته
پر بازدید ترین
 • A-1013 عقیق سبز یمنی کهنه با طبع و رنگ نادر و خاص
 • A-1003 انگشتر کلکسیونی و بینظیر اثر ٢ استاد بزرگ
 • A-984 انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه اخر طبع و رنگ
 • A-896 انگشتر بینظیر اثر استاد بزرگ قلم زنی ایران میرزا جعفر قدیمیان
 • A-825 انگشتر عقیق زرد یمنی بی نهایت آبدار
 • انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه دور چنگ A-1165
 • انگشتر بلک اوپال
 • انگشتر عقیق سبز سه پوست تراشدار بی نظیر و کلکسیونی با رکاب دست ساز مدل رولکسی فدیوم با گوارسه های طلا A-309
 • انگشتر عقیق یمنی کهنه دست ساز با قلمزنی استاد فرح نیا A-220
 • انگشتر فاخر دست ساز با عقیق یمنی درشت سرخ آلبالویی A-217
 • انگشتر حاج حسین جدی رولکسی  A-106
 • انگشتر فیروزه استثنایی عجمی نیشابوری بهترین رنگ با رکاب فدیوم هشت چنگ بی نظیر F-57
 • انگشتر قدیمی با نگین عقیق شجر منظره   A-4
 • انگشتر فیروزه خطی با متن زیبای و من یتق الله و رکاب استثنایی مدل تمام اشکی F-33
 • انگشتر الماس بی نظیر و پرتلالو با رکاب هشت چنگ سفارشی AL-1
انگشتر های فیروزه   انگشتر های جواهر   انگشتر های عقیق خطی کهنه   انگشتر های مردانه   انگشتر های عقیق مردانه
آرشیو انگشتر خطی و کهنه
انگشتر عقیق یمنی خطی کهنه نهایت طبع و رنگ ذکر حکاکی کهنه مربوط به دوره تیموری ذکر زیبای ناد علی بسیار خاص و‌منحصر بفرد بر پایه فدیوم مدل ستونی دقیق و منظم و بی نقص
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق یمنی خطی کهنه از شاهکارهای دوره قاجار بسیار ممتاز بر پایه دست ساز بب نقص
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی خط زیبا و کهنه کوپال ذکر کمیاب الله محمد علی مدد با امضای کوپال با قدمت ۴۵۰ سال و پایه فدیوم دست ساز مدل ۸ ضلعی دقیق و منظم
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سه پوست ساسانی نشان کهنه با خط باستانی و پایه تمام طلای دست ساز ۱۸ عیار
توضیحات بیشتر
انگشتر خاص و کلکسیونی خط زیبا و بی نقص تیموری بسیار خاص و ممتاز با پایه فابریک مربوط به دوره تیموری با قدمت بالای ۶۵۰ سال
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق یمنی خطی کهنه با خطی زیبا و ممتاز با ذکر زیبای ان الله کل علی کل شب قدیر و پایه فدیوم دست ساز بی نقص مدل تمام شبکه
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ خطی ممتاز بسیار خاص و منحصربفرد با پایه نقره دست ساز بی نقص انگشتری خاص کلکسیونی و بی همتا میباشد
توضیحات بیشتر
مهر زیبا با حکاکی ممتاز دوره قاجار بر روی عقیق سرخ یمنی کهنه بر پایه دست ساز نقره
توضیحات بیشتر
عقیق یمنی بسیار خوش رنگ مزین به حکاکی زیبا و بی نقص اروپایی با قدمت بالای ۱۰۰ سال
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق یمنی با حکاکی شمایل کهنه و کم نظیر اروپایی با پایه فدیوم و طلا مدل شطرجی دقیق و منظم و بی نقص
توضیحات بیشتر
عقیق خطی کهنه ذکر زیبا و بینقص بسیار خاص با تاریخ ۱۲۳۰ ه ق
توضیحات بیشتر
مهر های ناب و ممتاز بسیار خاص و کلکسیونی میباشد
توضیحات بیشتر
عقیق جز یمنی تراشدار ثبتی با حکاکی شمایل با پایه فدیوم مدل ریز دندان
توضیحات بیشتر
انگشتر نشان کهنه و باستانی با قدمت بالا رخ زیبای یک زن و یک مرد
توضیحات بیشتر
عقیق سرخ یمنی خطی کهنه با تراش ثبتی
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه و درشت
A-1573 انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه با پایه فدیوم مدل ستونی
توضیحات بیشتر
A-1571 انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1570 انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1569 انگشتر عقیق یمنی خطی کهنه خاص و پایه دست ساز
توضیحات بیشتر
A-1568 انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1567 انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه با پایه فدیوم ستونی
توضیحات بیشتر
A-1566 انگشتر عقیق یمنی کهنه استثنایی با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1565 انگشتر عقیق زرد یمنی کهنه مهره تراش با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1564 انگشتر عقیق سبز کاهویی طبیعی با پایه فدیوم و قلم زنی
توضیحات بیشتر
A-1563 انگشتر عقیق بابا قوری چشم سیاه وآبدار با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1562 انگشتر عقیق زرد یمنی کهنه با پایه فدیوم و قلم زنی
توضیحات بیشتر
A-1561 انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1560 انگشتر عقیق زرد یمنی تراشدار قطعی با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1559 انگشتر طلا با نگین عقیق سرخ یمنی کهنه با نشان چند هزار ساله
توضیحات بیشتر
A-1558 انگشتر عقیق زرد یمنی کهنه طوق دار با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1557 انگشتر عقیق سفید یمنی کهنه صفوی و پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1556 انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه خطی تیموری ۶۰۰ ساله و پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1555 انگشتر عقیق یمنی خطی تیموری ۶۰۰ ساله با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1554 انگشتر عقیق سه پوست خطی کهنه قاجاری با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1553 انگشتر عقیق سرخ یمنی تراشدار قطعی با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1552 انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1551 انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه با پایه فدیوم ۸ چنگ
توضیحات بیشتر
A-1550 انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1549 انگشتر عقیق یمنی کهنه با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1548 انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1547 انگشتر عقیق سه پوست کهنه خاص با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1546 انگشتر عقیق زرد یمنی کهنه با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1545 انگشتر عقیق زرد یمنی کهنه با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1544 انگشتر عقیق خطی ممتاز قاجاری با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1543 انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه با پایه فدیوم پولکی
توضیحات بیشتر
A-1542 انگشتر عقیق زرد یمنی کهنه با طلا و برلیان و پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1541 انگشتر عقیق سه پوست کهنه با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1540 انگشتر عقیق زرد یمنی کهنه با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
F-126 انگشتر فیروزه نیشابوری کهنه کاربنی با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1539 انگشتر عقیق خطی کهنه با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
A-1538 انگشتر عقیق یمنی کوپال امضادار ۵۰۰ ساله با پایه فدیوم
توضیحات بیشتر
پرنس جواهر