برگزیده های پرنس جواهر
Choose Language :  العربيةEnglish
پیشنهاد ویـژه
پیشنهاد هفته
پر بازدید ترین
 • A-1013 عقیق سبز یمنی کهنه با طبع و رنگ نادر و خاص
 • A-1003 انگشتر کلکسیونی و بینظیر اثر ٢ استاد بزرگ
 • A-984 انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه اخر طبع و رنگ
 • A-896 انگشتر بینظیر اثر استاد بزرگ قلم زنی ایران میرزا جعفر قدیمیان
 • A-825 انگشتر عقیق زرد یمنی بی نهایت آبدار
 • انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه دور چنگ A-1165
 • انگشتر بلک اوپال
 • انگشتر عقیق سبز سه پوست تراشدار بی نظیر و کلکسیونی با رکاب دست ساز مدل رولکسی فدیوم با گوارسه های طلا A-309
 • انگشتر عقیق یمنی کهنه دست ساز با قلمزنی استاد فرح نیا A-220
 • انگشتر فاخر دست ساز با عقیق یمنی درشت سرخ آلبالویی A-217
 • انگشتر حاج حسین جدی رولکسی  A-106
 • انگشتر فیروزه استثنایی عجمی نیشابوری بهترین رنگ با رکاب فدیوم هشت چنگ بی نظیر F-57
 • انگشتر قدیمی با نگین عقیق شجر منظره   A-4
 • انگشتر فیروزه خطی با متن زیبای و من یتق الله و رکاب استثنایی مدل تمام اشکی F-33
 • انگشتر الماس بی نظیر و پرتلالو با رکاب هشت چنگ سفارشی AL-1
انگشتر های فیروزه   انگشتر های جواهر   انگشتر های عقیق خطی کهنه   انگشتر های مردانه   انگشتر های عقیق مردانه
آرشیو انگشتر خطی و کهنه
انگشتر عقیق زرد یمنی کهنه خطی قاجاری دو طرف خط کهنه با پایه فدیوم مدل شبکه A-527
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق خطی اثر زیبای مرحوم حاج حسین شهید و ذکر زیبای الله و ۵ تن آل ابا و پایه فدیوم مدل حصیری A-526 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقيق سرخ با ذکر صلوات
انگشتر عقیق سرخ یمنی تراشدار ثبتی و خط کهنه ذکر صلوات با پایه نقره مدل حصیری اسفندیار A-522
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه با ذکر زیبای علی ولی الله اثر بی نظیر استاد مبین و پایه دست ساز استاد آذری A-445
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ خطی بسیار زیبا و بی نقص با ذکر زیبای یا الله با حکاکی استاد مبین و پایه دست ساز استاد اذری A-444
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق یمنی کهنه خطی با ذکر زیبای یا حی یا قیوم اثر استاد حر و پایه دست ساز و بی نقص استاد آذری A-443
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی با خط زیبای استاد رحیمی و پایه فدیوم استاد اکبری A-435
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق خطی کهنه قاجاری به تاریخ ١٢١٨ ه ق با پایه فدیوم بسیار دقیق و خوش دست A-434 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق خطی با ذکر زیبای یا عباس اثر استاد میر و پایه دست ساز مدل هلالی بسیار زیبا A-433
توضیحات بیشتر
انگشتر کلکسیونی اسفندیار خسروی با نگین جزع کهنه خطی بسیار زیبا A-421
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی خطی با حکاکی بی نظیر و بی نقص کاملا دستی آیات مقدس آیت الکرسی کامل A-415
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق خطی کهنه قاجاری با ذکر زیبای ادرکنی یا امام حسن به تاریخ ۱۲۸۷ ه ق A-410 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر فدیوم با نگین عقیق خطی یسیار زیبا و بی نقص با ذکر زیبای ید الله فوق ایدیهم A-408
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق خطی کهنه قاجاری با شمایل مناره های مسجد با گنبد بسیار خاص و کلکسیونی A-407
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق خطی زرد کهنه یمنی با پایه مدل صفوی بسیار زیبا و دقیق A-390
توضیحات بیشتر
پرنس جواهر