برگزیده های پرنس جواهر
Choose Language :  العربيةEnglish
پیشنهاد ویـژه
پیشنهاد هفته
پر بازدید ترین
 • A-1013 عقیق سبز یمنی کهنه با طبع و رنگ نادر و خاص
 • A-1003 انگشتر کلکسیونی و بینظیر اثر ٢ استاد بزرگ
 • A-984 انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه اخر طبع و رنگ
 • A-896 انگشتر بینظیر اثر استاد بزرگ قلم زنی ایران میرزا جعفر قدیمیان
 • A-825 انگشتر عقیق زرد یمنی بی نهایت آبدار
 • انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه دور چنگ A-1165
 • انگشتر بلک اوپال
 • انگشتر عقیق سبز سه پوست تراشدار بی نظیر و کلکسیونی با رکاب دست ساز مدل رولکسی فدیوم با گوارسه های طلا A-309
 • انگشتر عقیق یمنی کهنه دست ساز با قلمزنی استاد فرح نیا A-220
 • انگشتر فاخر دست ساز با عقیق یمنی درشت سرخ آلبالویی A-217
 • انگشتر حاج حسین جدی رولکسی  A-106
 • انگشتر فیروزه استثنایی عجمی نیشابوری بهترین رنگ با رکاب فدیوم هشت چنگ بی نظیر F-57
 • انگشتر قدیمی با نگین عقیق شجر منظره   A-4
 • انگشتر فیروزه خطی با متن زیبای و من یتق الله و رکاب استثنایی مدل تمام اشکی F-33
 • انگشتر یاقوت کهنه گبری با نشان بسیار قدیمی شیر پرنده و خط عبری باستانی و پایه فدیوم نقره سازان Y-49
انگشتر های فیروزه   انگشتر های جواهر   انگشتر های عقیق خطی کهنه   انگشتر های مردانه   انگشتر های عقیق مردانه
آرشیو فروخته شده
انگشتر عقیق پرتقالی پولکی
A-738 انگشتر عقیق پرتقالی پولکی
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق مدل شبکه پولکی
A-736 انگشتر عقیق مدل شبکه پولکی
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق مدل 8 ضلعی
A-735 انگشتر عقیق مدل ۸ ضلعی
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی بینهایت آبدار طوقدار با پایه فدیوم مدل عرب A-664 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
A-661 انگشتر عقیق یمنی درشت تراشدار قطعی زیرو رو تراش با پایه فدیوم مدل عرب (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
A-659 انگشتر عقیق زرد یمنی خطی کهنه به تاریخ ١.٨١ه ق دوره صفوی تراشدار سبطی زیرو رو تراش با پایه تمام طلا مدل آجری (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی استثنایی طوقدار رگه دار با پایه فدیوم مدل عرب A-655 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر فیروزه عجمی نیشابوری رنگ محک بسیار خوش طبع با پایه تمام طلا F-75 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق جزع بی نظیر و نادر تراشدار قطعی زیر و رو تراش با پایه فدیوم مدل رولکسی برجسته A-645 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی آبدار طوقدار بسیار خوش طبع با پایه تمام طلا A-644 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق زرد یمنی کهنه بسیار ابدار با طیف رنگی نادر و خاص با پایه فدیوم مدل ١٠ چنگ طرح جدید و خاص A-631 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق زرد یمنی بسیار استثنایی و بسیار آبدار با طوق ها عمودی منظم با پایه فدیوم عرب A-611 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر کلکسیونی و بی نظیر استاد مهدی جدی با عقیق زرد یمنی کهنه آبدار با شفافیت شیشه A-603 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق آبی یمنی استثنایی تراشدار ثبتی بسیار کهنه با پایه فدیوم مدل عرب و گوارسه های طلا A-601 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق زرد یمنی تراشدار قطعی بکر فوق العاده آبدار لامپی با پایه فدیوم دست ساز مدل عرب A-596 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه طوقدار و آبدار و بسیار خوش طبع بهترین رنگ با پایه فدیوم مدل ۴ اشک و گوارسه های طلا A-582 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
عقیق جزع سرخ یمنی تراشدار قطعی زیر و رو تراش بکر و دست نخورده با پایه فدیوم مدل رولکسی برجسته A-580 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه لامپی با پایه فدیوم مدل حصیری بی نقص A-538 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق درشت یمنی طوقدار و لامپی با پایه فدیوم مدل حصیری A-537 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر قلم بکر و دست نخورده و کلکسیونی میرزا جعفر قدیمیان با نگین عقیق کبود یاسمنی بسیار خوش آب و رنگ A-536 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر فیروزه نشابوری بسیار خوش آب و رنگ و خوش طبع با پایه فدیوم مدل چنگی بی تقصF-67 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه طوقدار و کلاهدار با طوق های موازی بسیار آبدار و لامپی A-533 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی درشت و استثنایی کلاه دار و طوقدار با پایه فدیوم مدل رولکسی A-532 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق خطی اثر زیبای مرحوم حاج حسین شهید و ذکر زیبای الله و ۵ تن آل ابا و پایه فدیوم مدل حصیری A-526 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی درشت و آبدار و طوقدار با پایه استاد محمد قفاری A-521 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق یمنی تراشدار قطعی زیرو رو تراش با رنگ یاسمنی بسیار نادر و استثنایی با پایه فدیوم A-515 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ تراشدار قطعی زیر تراش با پایه فدیوم مدل عرب بی نقص A-514 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق تراشدار قطعی به رنگ نارنجی بسیار آبدار و شیشه ای زیرو رو تراش با پایه فدیوم مدل تمام شبکه A-513 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر حاج حسین جدی مدل شیاری با عقیق تراشدار قطعی زیرو رو تراش بسیار خوش آب و رنگ و کلکسیونی A-512 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق زرد لامپی و بی نهایت آبدار تراشدار قطعی زیرو رو تراش با پایه فدیوم مدل عرب A-510 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه بسیار آبدار به رنگ آلبالویی پرتلالو و پایه فدیوم مدل حصیری و گوارسه های طلا A-508 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه و بی نهایت آبدار لامپی با پایه فدیوم و گوارسه های طلا مدل عرب A-507 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ آلبالویی طوقدار و کلاهدار و آبدار با پایه فدیوم مدل شیاری و گوارسه های طلا A-506 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی آلبالویی تراشدار قطعی زیر و رو تراش با پایه فدیوم مدل عرب A-504 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق زرد یمنی خطی با ذکر سوره زیبای ناس و پایه فدیوم بی نقص A-502 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق جزع یمنی کهنه خطی با ذکر زیبای یا محمد ادرکنی و پایه فدیوم مدل رولکسی A-501 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ آلبالویی یمنی طوقدار وکلاهدار با پایه فدیوم استاد کاوه A-493 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی سه پوست کهنه طوقدار و خوش آب و رنگ با پایه فدیوم مدل رولکسی A-491 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه با طوقهای بسیار ریز بی نهایت آبدار و استثنایی با پایه فدیوم و گوارسه های طلا مدل عرب A-490 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی آبدار طوقدار و کلاهدار با پایه فدیوم تمام شبکه با گوارسه های طلا A-487 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی طوقدار بی نهایت آبدار و لامپی با پایه فدیوم تمام شبکه A-486 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی طوقدار و کلاهدار با پایه فدیوم تمام شبکه A-482 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی درشت با پایه فدیوم و گوارسه های طلا مدل رولکسی برجسته A-481 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی طوقدار بسیار خوش آب و رنگ با پایه فدیوم و گوارسه های طلا مدل شیاری بسیار دقیق A-480 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه طوقدار بسیار زیبا و خوشرنگ با پایه فدیوم و گوارسه های طلا مدل عرب A-479 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه کلاهدار و طوقدار بسیار کهنه و با اصالت با پایه فدیوم و گوارسه های طلا مدل عرب A-478 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی آبدار و شفاف با پایه فدیوم مدل حصیری بسیار دقیق و منظم و گوارسه های دقیق A-477 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی سه پوست طوقدار بسیار آبدار و استثنایی و تلالویی چشم نواز با پایه فدیوم مدل رولکسی و گوارسه های طلا A-475 فروخته شد
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق زرد صد در صد یمنی کهنه با ذکر زیبای ۵تن و الله دوره قاجاری و پایه فدیوم مدل شیاری و گوارسه های طلا A-471 فروخته شد
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه آبدار بی نظیر خوش آب و رنگ و پرتلالو با رکاب شیاری با گوارسه های طلا A-470 فروخته شد
توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه و درشت با پایه استاد مسلم انگشتر سازی تبریز استاد محمد غفاری A-467 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
پرنس جواهر