مهر زیبا با حکاکی ممتاز دوره قاجار بر روی عقیق سرخ یمنی کهنه بر پایه دست ساز نقره
ارسال شده توسط: ندا گنجی | تاریخ: 10/ اسفند 1400
مشخصات محصول ؛
اطلاعات تکمیلی؛

عقیق سرخ یمنی کهنه با حکاکی زیبا و بب نقص به تاریخ۱۲۸۳ه ق با متن سید عباس ابن علی موسوی احتمالا از اثار زیبای حکاک باشی حکاک ممتاز دوره قاجار میباشد

رکاب:۶۱

قیمت:توافقی

Views: 278

سفارش و خرید محصول ؛
پیشنهادی های ویژه
پرنس جواهر