مهرگبری کهنه و درشت سرخ بسیار آنتیک A-190
ارسال شده توسط: رضا علیزاده | تاریخ: 27/ مرداد 1393
مشخصات محصول ؛
جنس سنگ ؛ مهرگبری کهنه و درشت سرخ بسیار آنتیک و زیبا کلکسیونی می باشد .
اطلاعات تکمیلی؛

مهرگبری کهنه و درشت سرخ بسیار آنتیک و زیبا کلکسیونی می باشد .

Views: 52

سفارش و خرید محصول ؛
پیشنهادی های ویژه
پرنس جواهر