اساتید بزرگ جواهر سازی

پرنس جواهر گالری انگشتر و حلقه مردانه زندگینامه اساتید بزرگ جواهر سازی را به پاس قدر دانی از این بزرگان و زنده نگه داشتن صنعت جواهر سازی برای علاقمندان به این هنر ارزشمند گرداوری نموده است …

استاد محمد حسین جدی

استاد اسماعیل جنگی

استاد مهرداد تهران

استاد رسول تهران  f

استاد مهرداد غلامرضا

تهران محک f

استاد محمد جواد جدی

استاد مهدی جدی

 

پیشنهادی های ویژه
پرنس جواهر