برگزیده های پرنس جواهر
Choose Language :  العربيةEnglish
پیشنهاد ویـژه
پیشنهاد هفته
پر بازدید ترین
 • A-1013 عقیق سبز یمنی کهنه با طبع و رنگ نادر و خاص
 • A-1003 انگشتر کلکسیونی و بینظیر اثر ٢ استاد بزرگ
 • A-984 انگشتر عقیق سرخ یمنی کهنه اخر طبع و رنگ
 • A-896 انگشتر بینظیر اثر استاد بزرگ قلم زنی ایران میرزا جعفر قدیمیان
 • A-825 انگشتر عقیق زرد یمنی بی نهایت آبدار
 • انگشتر عقیق سبز سه پوست تراشدار بی نظیر و کلکسیونی با رکاب دست ساز مدل رولکسی فدیوم با گوارسه های طلا A-309
 • انگشتر عقیق یمنی کهنه دست ساز با قلمزنی استاد فرح نیا A-220
 • انگشتر فاخر دست ساز با عقیق یمنی درشت سرخ آلبالویی A-217
 • انگشتر دست ساز بی عیب و نقص با نگین عقیق سرخ یمنی طوقدار A-215
 • انگشتر عقیق سرخ طوقدار بابا قوری با رکاب دست ساز شبکه A-211
 • انگشتر حاج حسین جدی رولکسی  A-106
 • انگشتر فیروزه استثنایی عجمی نیشابوری بهترین رنگ با رکاب فدیوم هشت چنگ بی نظیر F-57
 • انگشتر قدیمی با نگین عقیق شجر منظره   A-4
 • انگشتر فیروزه خطی با متن زیبای و من یتق الله و رکاب استثنایی مدل تمام اشکی F-33
 • انگشتر الماس بی نظیر و پرتلالو با رکاب هشت چنگ سفارشی AL-1
انگشتر های فروخته شده   انگشتر های فیروزه   انگشتر های جواهر   انگشتر های عقیق خطی کهنه   انگشتر های مردانه   انگشتر های عقیق مردانه
آرشیو فیروزه
F-80 فیروزه عجمی نیشابوری
F-80 فیروزه عجمی نیشابوری
توضیحات بیشتر
F-84 فیروزه عجمی نیشابوری بهترین طبع و رنگ رنگ محک معدن چاه با پایه نقره دست ساز
F-84 فیروزه عجمی نیشابوری بهترین طبع و رنگ رنگ محک معدن چاه با پایه نقره دست ساز
توضیحات بیشتر
F-83 فیروزه عجمی نیشابوری کهنه
F-83 فیروزه عجمی نیشابوری کهنه
توضیحات بیشتر
F-82 فیروزه عجمی نیشابوری کهنه رنگ محک بهترین طبع و رنگ درشت و قواره دار بهترین رنگ
F-82 فیروزه عجمی نیشابوری کهنه رنگ محک بهترین طبع و رنگ درشت و قواره دار بهترین رنگ
توضیحات بیشتر
F-81 فیروزه عجمی نیشابوری بسیار خاص و بینظیر با طبع استثنایی
F-81 فیروزه عجمی نیشابوری بسیار خاص و بینظیر با طبع استثنایی
توضیحات بیشتر
F-80 انگشتر استاد حاج حسین جدی مدل ۴ چنگ
F-80 انگشتر استاد حاج حسین جدی مدل ۴ چنگ
توضیحات بیشتر
F-79 انگشتر فیروزه عجمی نیشابوری مدل هشت چنگ
F-79 انگشتر فیروزه عجمی نیشابوری مدل هشت چنگ
توضیحات بیشتر
F-78 انگشتر فیروزه عجمی نیشابوری رنگ محک
F-78 انگشتر فیروزه عجمی نیشابوری رنگ محک
توضیحات بیشتر
F-77 انگشتر فیروزه نیشابوری شجر
F-77 انگشتر فیروزه نیشابوری شجر
توضیحات بیشتر
F-76 انگشتر فیروزه عجمی نیشابوری کهنه بسیار خوش طبع مغز سنگ
F-76 انگشتر فیروزه عجمی نیشابوری کهنه بسیار خوش طبع مغز سنگ
توضیحات بیشتر
F-75 انگشتر فیروزه نیشابوری عنکبونی رنگ محک بسیار خوش طبع
F-75 انگشتر فیروزه نیشابوری عنکبونی رنگ محک بسیار خوش طبع
توضیحات بیشتر
F-74 انگشتر فیروزه خوش طبع و رنگ با پایه نقره
F-74 انگشتر فیروزه خوش طبع و رنگ با پایه نقره
توضیحات بیشتر
F-73 انگشتر فیروزه پاک و بسیار خوش آب و رنگ
F-73 انگشتر فیروزه پاک و بسیار خوش آب و رنگ
توضیحات بیشتر
F-72 انگشتر فیروزه عجمی نیشابور
F-72 انگشتر فیروزه عجمی نیشابور
توضیحات بیشتر
F-71 انگشتر فیروزه استثنایی عجمی نیشابوری
F-71 انگشتر فیروزه استثنایی عجمی نیشابوری
توضیحات بیشتر