برگزیده های پرنس جواهر
Choose Language :  العربيةEnglish
پیشنهاد ویـژه
پیشنهاد هفته
پر بازدید ترین
 • A-825 انگشتر عقیق زرد یمنی بی نهایت آبدار
 • A-793 انگشتر عقیق شجر استثنایی و کلکسیونی
 • A-791 انگشتر عقیق آبی کهنه استثنایی
 • A-754 انگشتر عقیق با پایه بی نظیر
 • A-746 انگشتر عقیق سرخ خاص
 • انگشتر عقیق سبز سه پوست تراشدار بی نظیر و کلکسیونی با رکاب دست ساز مدل رولکسی فدیوم با گوارسه های طلا A-309
 • انگشتر عقیق یمنی کهنه دست ساز با قلمزنی استاد فرح نیا A-220
 • انگشتر فاخر دست ساز با عقیق یمنی درشت سرخ آلبالویی A-217
 • انگشتر دست ساز بی عیب و نقص با نگین عقیق سرخ یمنی طوقدار A-215
 • انگشتر عقیق سرخ طوقدار بابا قوری با رکاب دست ساز شبکه A-211
 • انگشتر فیروزه استثنایی عجمی نیشابوری بهترین رنگ با رکاب فدیوم هشت چنگ بی نظیر F-57
 • انگشتر حاج حسین جدی رولکسی  A-106
 • انگشتر قدیمی با نگین عقیق شجر منظره   A-4
 • انگشتر فیروزه خطی با متن زیبای و من یتق الله و رکاب استثنایی مدل تمام اشکی F-33
 • انگشتر الماس بی نظیر و پرتلالو با رکاب هشت چنگ سفارشی AL-1
انگشتر های فروخته شده   انگشتر های فیروزه   انگشتر های جواهر   انگشتر های عقیق خطی کهنه   انگشتر های مردانه   انگشتر های عقیق مردانه
آرشیو فیروزه
F-76 انگشتر فیروزه عجمی نیشابوری کهنه بسیار خوش طبع مغز سنگ
F-76 انگشتر فیروزه عجمی نیشابوری کهنه بسیار خوش طبع مغز سنگ
توضیحات بیشتر
F-75 انگشتر فیروزه نیشابوری عنکبونی رنگ محک بسیار خوش طبع
F-75 انگشتر فیروزه نیشابوری عنکبونی رنگ محک بسیار خوش طبع
توضیحات بیشتر
F-74 انگشتر فیروزه خوش طبع و رنگ با پایه نقره
F-74 انگشتر فیروزه خوش طبع و رنگ با پایه نقره
توضیحات بیشتر
F-73 انگشتر فیروزه پاک و بسیار خوش آب و رنگ
F-73 انگشتر فیروزه پاک و بسیار خوش آب و رنگ
توضیحات بیشتر
F-72 انگشتر فیروزه عجمی نیشابور
F-72 انگشتر فیروزه عجمی نیشابور
توضیحات بیشتر
F-71 انگشتر فیروزه استثنایی عجمی نیشابوری
F-71 انگشتر فیروزه استثنایی عجمی نیشابوری
توضیحات بیشتر
F-70 انگشتر فیروزه عجمی پاک
F-70 انگشتر فیروزه عجمی پاک
توضیحات بیشتر
F-69 انگشتر فیروزه کرمان درشت رولکسی
F-69 انگشتر فیروزه کرمان درشت رولکسی
توضیحات بیشتر
F-68 انگشتر فیروزه نیشابوری فدیومی
F-68 انگشتر فیروزه نیشابوری فدیومی
توضیحات بیشتر
F-67 انگشتر فیروزه عجمی نیشابوری
F-67 انگشتر فیروزه عجمی نیشابوری
توضیحات بیشتر
F-66 انگشتر فیروزه نیشابوری مدل چنگی
F-66 انگشتر فیروزه نیشابوری مدل چنگی
توضیحات بیشتر
F-65 انگشتر فیروزه نیشابوری شجر
F-65 انگشتر فیروزه نیشابوری شجر
توضیحات بیشتر
f-64 انگشتر فیروز آبی مدل چنگی
f-64 انگشتر فیروز آبی مدل چنگی
توضیحات بیشتر
انگشتر فیروزه عجمی نیشابوری رنگ محک بسیار خوش طبع با پایه تمام طلا F-75 (فروخته شد)
انگشتر فیروزه عجمی نیشابوری رنگ محک بسیار خوش طبع با پایه تمام طلا F-75 (فروخته شد)
توضیحات بیشتر
انگشتر فیروزه بی نظیر و خوش آب و رنگ و خوش طبع با پایه فدیوم مدل طاووسی F-74
انگشتر فیروزه بی نظیر و خوش آب و رنگ و خوش طبع با پایه فدیوم مدل طاووسی F-74
توضیحات بیشتر