A-121 عقیق شجر طبیعی بر روز عقیق کاهویی و پایه نقره مدل رولکسی دقیق و منظم و بی نقص
ارسال شده توسط: حسین | تاریخ: ۱۲/ خرداد ۱۳۹۷
مشخصات محصول ؛

عقیق شجر طبیعی بر روز عقیق کاهویی و پایه نقره مدل رولکسی دقیق و منظم و بی نقص

انگشتر عقیق سبز شجر بسیار زیبا با پایه نقره مدل رولکسی دقیق و منظم انگشتری اصیل و بسیار خوش دست میباشد.

نام کالا ؛ عقيق شجر طبيعي بر روز عقيق كاهويي و پايه نقره مدل رولكسي دقيق و منظم و بي نقص
جنس سنگ ؛ عقيق شجر سبز بسيار خوش اب و رنگ
جنس رکاب ؛ نقره مدل رولكسي دقيق و منظم و بي نقص
سازنده ؛ دست ساز
سایز ؛ 61
قیمت ؛ 3,5 میلیون تومان
سفارش و خرید محصول ؛
پیشنهادی های ویژه