انگشتر عقیق یا انگشتر فیروزه
ارسال شده توسط: رضا علیزاده | تاریخ: ۲۰/ تیر ۱۳۹۸
مشخصات محصول ؛
اطلاعات تکمیلی؛

انگشتر عقیق یا انگشتر فیروزه

انگشتر های مردانه زیادی با نگین های مختلف وجود دارد و این سوال همیشه پبش می اید  با خواندن این مقاله در پرنس جواهر به جواب این سوال پی خواهید برد.

احادیث ائمه درباره انگشتر عقیق

امامان و پیشوایان دینی ما درباره انگشتر عقیق و کلا عقیق سفارش بسیاری کرده اند انها عقیق را درمانگر انواع و اقسام بیماریهای روحی و روانی و جسمانی معرفی کرده اند ، از طرفی در باره فیروزه و انگشتر فیروزه سفارش بسیاری نموده اند حال این سوال پیش میاید که انگشتر عقیق یا انگشتر فیروزه ؟

برای پاسخ به سوال انگشتر عقیق یا انگشتر فیروزه باید به سراغ احادیث بزرگان دین بروید و به جواب قطعی برسیم  .مقاله ای که در پیش دارید شما را به جواب سوال نزدیک میکند پس لطفا مقاله را تاآخر مطالعه نمایید .

امام ششم میفرماید  انگشتر عقیق در دست کنید که بسیار مبارک است و صاحب آن عاقبتش به خیر و نیکی باشد.

همچنین امام ششم نیز درجای دیگری میفرماید انگشتر عقیق در سفر شما را از بلایا حفظ میکند و شما را سالم به مقصد میرساند .

امام ششم دربازه فیروزه میفرماید : هر که انگشتر فیروزه در دست کند دستش فقیر نشود.پس این انگشتر گرانبها در پیشگری از فقر مفید است .

امام ششم در جای دیگری درباره مفید بودن انگشتر عقیق میفرماید : هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد پریشان نشود و عاقبت کارش ا لبته نیکو باشد .

پیام آور صلح و دوستی حضرت محمد میفرماید خداوند عالمیان می فرماید که من شرم دارم از دستی که بسوی من بلند شود به دعا و در آن انگشتر فیروزه باشد پس او را نا امید بر گردانم .

حضرت پیام بر میفرماید : انگشتر عقیق در دست کنید مادامی که آدم آن را با خود داشته باشد اندوهی به او نمی رسد.

پیامبر اکرم (ص) میفرماید: هر که انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش بر آورده می شود.

علی بن موسی رضا (ع):  انگشتر یاقوت در دست کنید که پریشانی را برطرف می کند.

امام موسی کاظم(ع): انگشترعقیق  زرد یمنی در دست کنید که موجب آسانی است و درآن هیچ دشواری نباشد .

امام رضا (ع):  انگشتر ” زبر جد ” در دست داشتن فقر را بتوانگری بدل میکند و هر که انگشتری یاقوت زرد در دست کند فقیر نشود.

امام علی (ع):دو رکعت نماز با انگشتر عقیق بهتر است از هزار رکعت که با آن نباشد .

امام علی (ع) چها رانگشتر در دست می کردند . انگشتر یاقوت برای شرافت و زینتش . فیروزه برای نصرت و یاریش . حدید برای قوتش و عقیق برای حرز و دفع دشمنان و بلا ها.

بنابراین با خواندن این مقاله به این نتیجه میرسیم که انگشتر های عقیق یمنی کهنه و عقیق زرد و نیز عقیق سرخ یمنی در بین عقیق ها و انگشتر فیروزه بسیار مورد توجه ائمه وپیامبر اسلام قرار گرفته است .اما انگشتر یاقوت نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است .

سفارش و خرید محصول ؛
پیشنهادی های ویژه
پرنس جواهر